Civil szervezetek

A vezetőség:

 • Elnök: Lurcza István
 • Gazdasági vezető: Csernyák Géza
 • Titkár: Pinczker Gyuláné

Az egyesület alapvető céljai:

 • A faluban élők hasznos szabadidős tevékenységének szervezése, lebonyolítása
 • Közösség formálás
 • Hagyományaink megismertetése, felelevenítése
 • Kulturális programok megvalósítása
 • Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés
 • Az egészséges életmódra nevelés
 • Demokráciára nevelés
 • A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése
 • Önkéntesség terjesztése
 • Idősek ellátása, segítése, különös gondot fordítva a társadalmi megbecsülésük erősítésére, az egészségi és kulturális szükségleteik kielégítésére 

 


Fel