Projektek

Projektek

A kedvezményezett neve: Felsőmocsolád Községi Önkormányzata
A pályázati felhívás neve, kódszáma: A vidéki térségek falvainak megújítására

A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)
A projekt címe: Felsőmocsolád Község szennyvízkezelési beruházása
A szerződött támogatás összege: 282.251.324 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90%
 

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül Felsőmocsolád település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Felsőmocsolád községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Felsőmocsolád község területén 68 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 68 ingatlan szennyvízkezelése 68 db ingatlanonként elhelyezésre szennyvíztisztító kislétesítmény és hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. május 31.

 A támogatási kérelem száma : 1775743994

Támogatói okirat száma: 1909299467

Projektnév: Felsőmocsolád volt Általános Iskola épületének energetikai felújítása

A projekt megvalósítás kezdete: 2017.08.07.

A projekt fizikai zárása: 2019.08.07.

Támogatási intenzitás: 90%

Támogatás mértéke: 32 057 539 Ft

A projekt összköltsége: 35 619 494 Ft

A beruházás indoklása:

A felsőmocsoládi önkormányzat a tulajdonában lévő egykori iskolaépület felújítására és többfunkciós hasznosítására nyújtott be pályázatot 2016-ban a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyú felhívásra. A projekt tervezésekor nagy hangsúlyt kapott az energiahatékonyság, a korszerű megoldások használata.

A településen 10 évvel ezelőtt szűnt meg az iskola, melynek épülete azóta kihasználatlan. A mostani beruházás lehetőséget ad arra, hogy többféle funkció ellátásra is alkalmas intézmény jöjjön létre a több mint 400 lakosú Felsőmocsoládon. Ebben az épületben kaphat helyet a jövőben az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, az önkormányzati hivatal és a családsegítő szolgálat is.

A fejlesztés bemutatása: a 276/4. hrsz. alatti, több éve nem használt épület 1350 m2 telken fekszik.

A beruházás során a homlokzati falakat és a födémet hőszigetelték, az épület kívül és belül új vakolatot kapott. Megújult a padlószigetelés és a tetőszerkezet is, a homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag ajtókra, ablakokra cserélték, a beltéren is új nyílászárók kerültek beépítésre. A vizes helyiségeket és a közlekedőket hideg burkolattal, míg a többi helyiséget meleg burkolattal látták el. Új válaszfalak készültek, minden frissen lett festve és mázolva. A fűtést új kondenzációs készülékkel oldják meg, a meleg víz előállításához igénybe veszik a megújuló energiát: napkollektoros rendszert építettek ki.

Az építési munkák lezárultak, mostantól a 21. századi igényeknek megfelelő, korszerű intézmény szolgálja a felsőmocsoládi lakosokat.

A projekt megvalósítását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból biztosított vissza nem térítendő támogatás biztosította, melyet önerő formájában az önkormányzati forrás egészített ki.

A projekt befejezéséről szóló sajtóközlemény ide kattintva olvasható

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett: Felsőmocsolád Község Önkormányzata

Projekt címe: Interaktív, többfunkciós kiállító és bemutatótér kiállítás Felsőmocsoládon

Szerződött támogatás összege: 115 880 776 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.05.31.
Projekt tartalmának bemutatása:

2022.05.31-én befejeződött az interaktív, többfunkciós kiállító és bemutatótér kialakítása Felsőmocsoládon. A fejlesztés eredményeképpen a település központjában lévő, régi kultúrház épületében egész évben látogatható kiállítótér került kialakításra, mely egyedi élmény- és kikapcsolódási lehetőséget kínál a belföldi és külföldi turisták, de egyúttal a helyi és kistérségi lakosság részére is. Felsőmocsolád Somogy megyében Kaposvártól mintegy 30 kilométerre elhelyezkedő Árpád-kori település, mely már a tatárjárás előtt is fennállt, ennek köszönhetően történelmi eseményekben is gazdag, színes és izgalmas kiállítást kínál. Elsősorban a fiatal korosztályt célozta meg a kézilabda sportot bemutató és népszerűsítő kiállítási tartalom, mely összekapcsolódik a térségben egyedülálló interaktív szabaduló szobás játékkal. A projekt keretein belül elkészült ismeretterjesztő kisfilm Felsőmocsolád történelmét és értékeit mutatja be.

A felújított épület akadálymentesített, így kerekesszékkel, babakocsival is jól megközelíthető.

A projekt keretében sor került Felsőmocsoládot és magát a turisztikai attrakciót bemutató mobil applikáció fejlesztésére, mely letölthető a store-okból.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00019

 

A Felsőmocsolád Község Önkormányzata megvalósította az elnyert "Kerékpáros pihenőhely létrehozása Felsőmocsoládon” c. LEADER-es pályázatát.

Kedvezményezett neve: Felsőmocsolád Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 7456 Felsőmocsolád Rákóczi utca 20/A
Ügyfél-azonosító: 1003198496
Projekt azonosítója: 3323622029

Felsőmocsolád Község Önkormányzata a 3323622029 projektazonosító számon támogatást nyert egy 100 m2-es kerékpáros pihenőhelyként szolgáló sétány megvalósítására.
A pályázatban keretében megépült a településünk központjában a 100 m2-es sétány, amely tökéletes lehetőséget teremt arra, hogy erre túrázó kerékpárosok megpihenjenek akár a sétány melletti nagy fa árnyékába húzódjanak, így több időt töltenek a településünkön.

A pályázat megvalósításával a régi 67-es úton a Balatonról és Kaposvárról, térségünkbe látogató turisták megfelelő körülmények között tudnak megpihenni, mielőtt folytatnák az útjukat a Balaton, Kaposvár, Somogyvár (Alsóbogáton/Gamáson át) vagy a Zselic, vagy akár Igal irányába.
A beruházást az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Állam támogatta 2 538 812 Ft vissza nem térítendő támogatással.
A projekt megvalósítására elegendő volt 3 hónap.

A záró elszámolás 2023. június hónapban benyújtásra kerül.

A fotók ide kattintva láthatók

 

 

Kedvezményezett:

infoblokk-esza

 

Mernye község Önkormányzata

A projekt címe:

Somogy Szíve értékeinek megőrzése”

A szerződött támogatás összege:

57 702 190 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt egy széleskörű összefogás eredménye, 10 egymással szomszédos önkormányzata vállalta, hogy konzorciumot alakít, és közösen alakítják ki rendezvényeiket, tematikus rendezvénysorozatként. A rendezvények mellett kiemelten fontos szerep jut a képzésnek, ahol a pályázó törekszik arra, hogy kizárólag olyan személyeket vonjon be, akik hosszútávon a térségben képzelik a jövőjüket, így a közösségfejlesztés várhatóan tovább folytatódik a projekt fizikai befejezését követően is. A projekt közvetlen célja a helyi identitás olyan szintű kialakítása és az identitás-érzés erősítése, ami a lakosok számára világossá teszi ennek az egyébként szinte helyi kincsekkel bíró területnek a tényleges értékeit. A hosszú távú cél emellett a projekt eredményeinek fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. év 04. hó 01. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004

A sajtóközlemény ide kattintva érhető el

 

 

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Mernye Község Önkormányzatával konzorciumban a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra 2017.01.30.-n 1825737496  iratazonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be „Utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges gépbeszerzés Felsőmocsolád és Mernye településeken” címmel.
A támogatási kérelmet a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató „támogatásra alkalmasnak minősítette.” (TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító száma: 1923599024)
A Támogatói okirat alapján a támogatás összege 19 999 990 Ft, a támogatás mértéke 90%-os.
A pályázat első ütemében 1 dbMTZ892.2 traktor került beszerzésre.
A projekt első üteme a beszerzett erőgép átadás-átvételével és üzembe helyezésével 2019.03.25.-n befejeződött.
A pályázat második, záró ütemében 1 db MUMGÉP FG 200 függesztett gréder és 1 db Maschio Cristina 460 rézsűkasza került beszerzésre. Az erő- és munkagépek beszerzése elősegíti az önkormányzatok kül-, és belterületi útjainak rendszeres karbantartását. A fejlesztés ezzel eléri célját, ami a vidéki térség közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása és a földrajzi mobilitás elősegítésével.
A projekt a rézsűkasza átadás-átvételével 2019. 08. 29. - n befejeződött.


Fel